• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

Anıt Ağaç İstanbul Proje Bilgisi

İstanbul’un çeşitli semtlerindeki, Yol, Koru, Park, Okul, Cami, Meydan, Üniversite, Kadim Mezarlıklar vs. içerisinde tarihi ve kültürel mirasımızın elçisi olan asırlık ağaçların birçoğu her türlü olumsuz etkiye rağmen günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Anıt ağaçlar, tarih ve kültürümüze tanıklık eden yaş, çap özellikleri ve ihtişamlarıyla gelecek nesillere aktarılması gereken canlı kültürel mirasımız ve tabiat varlıklarıdır.

İstanbul bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu topografya nedeniyle biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengindir. Bu zenginlik ağaç türlerine de yansıdığı içindir ki, pek çok ağaç türünün anıtsal nitelik taşıyan bireylerini İstanbul’da görmek mümkündür. Bu ağaçlardan başta çınar olmak üzere, meşe, sakız, atkestanesi, dişbudak, ıhlamur, servi, fıstıkçamı, sedirler olduğu ve bunları az sayıda sekoya, manolya, erguvan ve mabet ağaçlarının izlediği görülmektedir.

 

Bu proje, İstanbul genelindeki “Anıtsal ve Korunmaya Değer” özelliği olan ağaçların tespiti, konumsal bilgilerinin belirlenmesi, bilimsel ve tarihsel belgelerle “Tabiat Varlığı” tescilinin yapılması, ağaç sağlığının belirlenmesi ile bu ağaçların gelecek nesillerle ulaştırmak üzere alınacak bakım tedbirlerinin raporlanması gibi çalışmaları kapsamaktadır.

İstanbul genelinde bulunan anıtsal nitelikli ve korunmaya değer ağaçların bugünkü durumunu tespit amacıyla yapılan bu çalışma; hem bu eşsiz kültür hazinesini sahiplenme hem de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirme amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.