• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü

Ulusal ve Uluslararası İklim değişikliği ile ilgili gündemi ve yenilikleri takip etmek.

Biyolojik çeşitliliğin ve İstanbul’a özgü endemik türlerin korunması ve sürdürülebilir süreç ve mekanizmalar ile diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde endemik türlerin kent peyzajında kullanımını yaygınlaştırmak.

Kent ekosistemleri konularında ulusal ve uluslararası araştırmacılar ile uygulayıcılar arasındaki diyaloğu zenginleştirerek, akademik çalışmaların farklı platformlarda tartışılmasını, geliştirilmesini ve kamu yararına kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, sosyal farkındalığını arttırmak.

İlçe belediyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ile kent ekosisteminin korunması için iletişim ve koordinasyonu sağlamak, teknik konularda yardımcı olmak.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlik ve yaban hayatını korumaya ilişkin araştırmalar yapmak ve/veya hazır araştırmaların uygulayıcı iş birliğini sağlamak, doğal yapılı çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine ilişkin projeleri destekleyen, ulusal ve uluslararası fon desteklerini araştırmak ve proje başvurusunda bulunmak, kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları, dergi, radyo programları, seminer, çalıştay düzenlemek.

Düşük karbonlu şehirlerin geliştirilmesi için ekolojik çözümler üretmek, bozulmuş alanların ekolojisinin onarılmasına ilişkin faaliyetleri geliştirmek, akademik araştırmacılar ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sağlamak, ekolojik, deneyimsel ve inovasyon temelli projeler geliştirmek, koordinasyonu sağlamak.

Kentsel alanlarda yeşil altyapı sistemlerinin araştırmak , doğaya dayalı çözümler üretmek , kent içi üretken peyzaj projelerinin geliştirmek , akademik araştırmacılar ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sağlamak, ekolojik, deneyimsel ve inovasyon temelli projeler geliştirmek, koordinasyonu sağlamak.

Kentsel ekoturizm yaban hayatının teknoloji ile gözlenmesi, göçmen kuşların gözlem faaliyetleri ve korunmasına ilişkin projeler geliştirmek.

Tarihi korular ve rekreasyon alanlarının korunması ve geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak, sosyal faaliyetler ile farkındalık oluşturmak.