• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

ANIT AĞAÇ TEKNİK TAKİP

ANIT AĞAÇ TEKNİK TAKİP


TESPİT VE İNCELEME

 • Taleplerin alınması,
 • Envanterdeki Kayıtlı Ağaçların Güncellenmesi ve Yeni Ağaç Tespit Çalışmalarının Planlanması.

 

TEKNİK ÖLÇÜM VE ANALİZ

 • Fiziksel ve Görsel Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Harita Konum ve Mülkiyet Bilgilerinin Belirlenmesi
 • Akustik Tomografi ile Görüntüleme İşleminin Yapılması
 • Koruma ve Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi
 • Ağaç Fotoğraflama İşleminin Yapılması

 

TEKNİK RAPOR

 • Raporun Hazırlanması
 • Envantere Kaydedilmesi ve Tescili İçin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne İletilmesi

 

ANIT AĞAÇ RESTORASYON VE BAKIM

 • Silvikültürel Bakım Faaliyetleri
 • Anıt Ağaç Kovuk/Yara Bakımı
 • Toprak Rehabilitasyonu
 • Anıt Ağaç Restütisyon Çalışmaları
 • İlaçlama İşlemleri

 

BAKIM ÇALIŞMALARININ RAPORLANMASI

 • Haftalık , Aylık ve Yıllık Raporlanması
 • Verilerin Arşivlenmesi
 • ARGE Çalışmalarının Yapılması
 • İlgilisine Bilgi Verilmesi

 

Gelecek nesiller için kültür köprüsü oluşturmak.