• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

KÜÇÜK ÇAMLICA KORUSU ANIT AĞAÇ ROTASI

KÜÇÜK ÇAMLICA KORUSU ANIT AĞAÇ ROTASI

Anıt Ağaç Rotaları, İBB sorumluluk alanlarındaki koru, park, meydan, tarihi alanlar ve kent ormanı gibi alanlarda bulunan anıt ağaçların fiziksel özellikleri ve görsel ayrıcalıklarını tanıtmaya yönelik bir çalışma olup ağaçlar arasında oluşturulan rotalar ile bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler kolayca erişim sağlamaktadır.

Anıt Ağaç Hikâyeleri, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında bağ kuran anıt ağaçlarımız, fiziksel özelliklerinin yanı sıra bulunduğu konum ve çevresi ile ilgili bize tarihsel hikâyeler de anlatmaktadır. Söz konusu alanlardaki ağaçların tarihi seyrini anlatan bu hikayeler kitapçıklarda toplanarak, bir arşiv niteliği de taşıyan ‘’Anıt Ağaç Hikayeleri’’ oluşturulmuştur.

İstanbul'un, doğal varlıkları olan anıt ağaçlarımızın, tarihsel ve kültürel yolculuğunu koruyarak ve yaşatarak yaptığımız kimliklendirme çalışmalarımız, sahiplenme bilincini artırarak dayanışma ortamı oluşturması ve bütüncül bakış açısından önemli bir çalışmayı İstanbul halkına sunmaktadır.

 


Küçük Çamlıca Korusu bir zamanlar Bulgurlu Dağı olarak bilinen tepe üzerinde bulunmaktadır. Koru, Sultan Abdülaziz döneminden itibaren Küçük Çamlıca adıyla anılmaya başlanmıştır. Yamaçlarda İstanbul’un tanınmış su kaynakları bulunur.

II. Mahmut zamanında İstanbul’un sosyal yasamına giren bu korulukta ava çıkılır ve atla gezintiler yapılırdı. 19. yüzyıla gelindiğinde koruluğun büyük bir kısmı Sami ve Suphi Paşaların mülkiyetinde idi. 1940 senesinde kamulaştırıldı. Koru’da farklı türlerde egzotik bitki ve agaçlar bulunmakla birlikte, birçoğu anıtsal boyutlara ulaşmıştır. Bunlar içerisinde Ata Fıstık Çamı Koru’nun simge ağacıdır.

İstanbul Büyüksehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Küçük Çamlıca Korusu alanı 271.443 m² olup, Koru içerisinde Osmanlı Mimari’sinin estetiğini günümüze tasıyan Sofa, Cihannüma ve Topkapı Köşkleri, bulunmaktadır.

 

Ata Fıstık Çamı
Fıstık Çamı


Tarihi Küçük Çamlıca Korusu’nun en bilge ağacıdır Ata Fıstık Çamı.
Endamlı gölgesine gittiğinizde kendinizi yeşile, sessizliğe, kuş seslerine ve
Koru’nun dinginliğine bıraktığınızda ne kadar iyi hissettiğinizi göreceksiniz.
Yıldızlara erişmek istercesine boyu 25 metreye ulaşan, yaklaşık 397 yaşında,
gövde çapı 145 cm olan Fıstık Çamı hanesinde sizleri de bekliyor.