• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

AĞAÇLARI KORURKEN YAPTIĞIMIZ GENEL BAKIM İŞLERİ

AĞAÇLARI KORURKEN YAPTIĞIMIZ GENEL BAKIM İŞLERİ

Ağaçların kovuk, yara yüzeylerinin temizlenmesi

Ağaçta tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü yüzeyler ve benzeri yüzeylerde temizlik yapılmalıdır. Temizleme işlemi; temiz, kesici, yontucu ve kazıyıcı aletlerle ağaçların gövde, dal ve kök boğumunda meydana gelmiş yaralara, yüzeylerde ve kovuklarda böcek yenikli, çürük dokuların kambiyum tabakasına zarar verilmeden kazılması şeklinde olmalıdır. Çıkan artıklar sahadan uzaklaştırılmalıdır. Temizleme işleminden sonra her ağaçta alet ekipmanların dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

 

Ağaçların temizlenen kovuk, yara yüzeylerin ilaçlanması ve çam katranı tatbik edilmesi

Temizlenen kovuk iç yüzeyleri, mantar, böcek ve diğer hastalıklara karşı sıvı insektisit ve fungusit ile ilaçlanmalıdır. Ağaçlarda ilaçlanacak yüzeyler muntazam temizlenmeli, gövde üzerinde talaş, çıkıntı, çürüklük, mantar kalıntıları ve her türlü yabancı cisimler uzaklaştırılmalıdır. İlaçlama yapıldıktan sonra ilacın ağaca nüfuz etmesi için minimum 15 dakika beklenmelidir. İlaçlama işlemi etkili olabilmesi için ilaçlamaya elverişli hava ve ortam şartlarında yapılmalıdır. Ayrıca yeni kesim yüzeyleri, gövde ve dallardaki yaralar koruyucu olarak böcek, mantar ve diğer hastalıklara karşı ilaçlanmalıdır. Bu yüzeylerin tamamı koruyucu çam katranı sürülerek hastalık ve zararlılara karşı önlem alınmalıdır.

 

 Ağaç gövdesindeki su birikintilerinin drene edilmesi

Ağaç gövdesinde kovuk yüzeylerde birikmiş olan dış etkenlerden kaynaklı su birikintileri uygun alet ve ekipman ile ağaca zarar vermeden boşaltılmalıdır. Ağaç gövdesi üzerinde bulunan derin kovuklardaki suyun kovuk alt hizası dikkate alınarak burgu ile delme işlemi yapılmasıyla su tahliyesi sağlanmalıdır. Ayrıca su tahliyesi için bu işlemlerin uygun olmadığı durumlarda uygun alet ve ekipman ile en fazla 25 cm olmak kaydıyla ağaç gövdesine zarar vermeden “V “ şeklinde kesim yapılarak su tahliyesi sağlanmalıdır.

 

Ağaçlardaki kovuk yüzeylerin kapatılması

Ağaç kovuğu idarenin uygun gördüğü durumlarda kovuk ağzına canlı kambiyum dokusuna zarar vermeden dayanıklı paslanmaz tel örgü yerleştirilip paslanmaz çivilerle çakılmalıdır.  Kovuk gözüken yüzeyi azami çapı, genişliği ve boyu alüminyum lama ile yatay ve dikey olarak paslanmaz tel örgü altına destekleme yapılmalıdır. Alüminyum lamalar 30x30 cm ölçülerinde karelaj şeklinde uygulanmalıdır.

Kesim yüzeyleri çıplak yüzeyler kovuk ağzına çakılan tel örgünün üzerine, koruyucu macunla (özel dolgu macunu) 3–8 mm kalınlığında sıva yapılarak kapatılmalıdır. Bu kapatma işlemi, kovuğun içerisinde birikecek su, çöp ve güvenlik tehlikesi gibi olumsuz durumlara karşı kovuk yüzeyine çakılan tel örgünün üzeri koruyucu macunla kapatılmalıdır.

 

Ağaçların izoleli çelik halat ile bağlanması

Ağaç sağlığının korunması için mekanik direnci zayıflamış olan ve kırılma riski taşıyan kalın çaplı alt dallarla uygulanan bir işlemdir. Kırılma tehlikesi olan ağaçlara izoleli çelik halat kullanılarak takviye veya destek yapılmalıdır. Çelik halat ile bağlama işlemi sırasında ağaç ile çelik halat arasına ağacın yaralanmasını önlemek amacıyla dallara temas yüzeylerinde kauçuk esaslı hortum malzeme kullanılmalıdır.

 

Ağaçların kök çevresinin bakımı

Rehabilitasyonu yapılan ağaçların gövdelerinin çalışma esnasında zarar görmemesi için, öncelikle kök boğazı çevresindeki her türlü doğal parke taşı, beton plak, asfalt, adi kaldırım, blokaj, kaya, vb. sert zeminlerin ağacın gövdesine zarar vermeden kırılması, sökülmesi ve taşların plaklardan ayrılması sağlanmalıdır. Ağaçların gövde çevresi toprağı kazılarak moloz, plastik vs. gibi yabancı maddeler sahadan uzaklaştırılmalıdır. İhtiyaç halinde ağaç kök çevresine bitkisel karışım toprak ve içerisine Bakır Sülfat ile Demir Sülfat gibi bitki besin maddesi ile sterilize edilerek serilmelidir.

Anıt ağaçlarımızı sevgi ile koruyoruz.