• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere de ev sahipliği yapmış olan İstanbul’un, tarihi dokusu içerisinde çok önemli yer tutan, şiirlere, romanlara ve filmlere de konu olmuş anıt ağaç, bitki ve çiçeklerini tekrar gün ışığına çıkarmak ve farkındalığı artırmaktır.

Vizyonumuz, gelecek nesiller için kültür köprüsü oluşturmak hedefiyle, eko turizm ve bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına katkı sunmak, kentin tarihiyle özdeşleşmiş, yüzyıllar boyunca toplumsal olaylara, savaşlara, yangınlara, tarihe, kültüre şahitlik eden, insanlara hüznü ve sevinci anlatan sessiz tanıklar olan anıt ağaçların korunmasını, bilimsel ve teknik bakım önlemleriyle sürdürmektir.

Vizyon ve misyonumuzu hayata geçirebilmek için; İstanbul genelinde bulunan anıt ve korunmaya değer ağaçların bugünkü durumunu tespit amacıyla yapılan çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanı içinde bulunan ağaçların hem hali hazır durumları, hem de bunlardan anıt ağaç niteliğinde olanları mevcut tarihsel, mistik ve folklorik bilgileri, “Anıt Ağaç İstanbul” web sayfası vasıtasıyla toplum ile paylaşılmaktadır.