• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

FETHİPAŞA KORUSU ANIT AĞAÇ ROTASI

FETHİPAŞA KORUSU ANIT AĞAÇ ROTASI

Fethipaşa Korusu, adını II. Mahmut ve I. Abdülhamit dönemlerinde valilik, elçilik ve nazırlık yapan Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’dan almaktadır. Koru, 1958 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nedevredilmiştir. Bir süre “Mocan Korusu” olarak da adlandırılan Koru’da Türk düşünce ve kültür hayatı ...

ANIT AĞAÇ ROTASI VE EKOTURİZM

ANIT AĞAÇ ROTASI VE EKOTURİZM

Eşsiz bir kültür hazinesi barındıran İstanbul’da, mevcut olan Anıt Ağaçlar incelendiğinde ve bunlara korunmaya değer nitelikteki ağaçlar da eklendiğinde ölçümü yapılmış toplam 62 ağaç türü bulunmaktadır. Bu ağaçlardan başta Çınar olmak üzere, Meşe, Sakız, Atkestanesi, Dişbudak, Ihlamur, Servi, Fıst ...

KÜÇÜK ÇAMLICA KORUSU ANIT AĞAÇ ROTASI

KÜÇÜK ÇAMLICA KORUSU ANIT AĞAÇ ROTASI

Anıt Ağaç Rotaları, İBB sorumluluk alanlarındaki koru, park, meydan, tarihi alanlar ve kent ormanı gibi alanlarda bulunan anıt ağaçların fiziksel özellikleri ve görsel ayrıcalıklarını tanıtmaya yönelik bir çalışma olup ağaçlar arasında oluşturulan rotalar ile bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler kolay ...

ANIT AĞAÇ RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BİTKİ BESİN MADDELERİ VE İLAÇLAR

ANIT AĞAÇ RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BİTKİ BESİN MADDELERİ VE İLAÇLAR

Bitki Besin Maddesi Nedir? Işık enerjisi (güneş ya da yapay ışık) karşısında gerçekleştirilen fotosentez sonucu ışığın fiziksel enerjisinin kimyasal gıda enerjisi şeklinde depo edildiği organik maddenin yapımında kullanılan ve bitkiler tarafından az ya da çok absorbe edilen kimyasal elementler bitk ...

ANIT AĞAÇLARDA "Siyah Dal Oyucu Böceği" TESPİTİ VE MÜCADELESİ

ANIT AĞAÇLARDA "Siyah Dal Oyucu Böceği" TESPİTİ VE MÜCADELESİ

Siyah Dal Oyucu Böceği (Xylosandrus compactus); sağlıklı ağaçlara saldıran nadir böceklerden en tehlikeli böcek türlerinden biridir. Bu tür polifak (Birçok çeşit besinle beslenen organizmalar) olup birçok meyve ağaçları ve orman bitkisi ile park ve bahçelerdeki süs bitkilerine zarar yapmaktadır.  B ...

ANIT AĞAÇ İSTANBUL WEB SİTESİ

ANIT AĞAÇ İSTANBUL WEB SİTESİ

İstanbul genelinde bulunan Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçların tespit ve analiz çalışmaları yürütülmekte; çeşitli nedenlerle yaralanmış ve zarar görüşmüş olanların tedavi ve bakımları Tabiat Varlıklarını Koruma ekiplerimizce titizlikle yapılmaktadır. İstanbul’daki anıtsal ve korunmaya değer nitelikli ...

AĞAÇLARI KORURKEN YAPTIĞIMIZ GENEL BAKIM İŞLERİ

AĞAÇLARI KORURKEN YAPTIĞIMIZ GENEL BAKIM İŞLERİ

Ağaçların kovuk, yara yüzeylerinin temizlenmesi Ağaçta tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü yüzeyler ve benzeri yüzeylerde temizlik yapılmalıdır. Temizleme işlemi; temiz, kesici, yontucu ve kazıyıcı aletlerle ağaçların gövde, dal ve kök boğumunda m ...

KORUMA VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

KORUMA VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yetki alanı içinde, 2863 ve 5226 sayılı Kanunlar kapsamındaki tabiat varlıklarının bulunduğu ve etkilediği alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde bulunan tabiat varlığı olan “Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçların” gelecek kuşaklara erişebilmesi için gere ...

ANIT AĞAÇ TEKNİK TAKİP

ANIT AĞAÇ TEKNİK TAKİP

TESPİT VE İNCELEME Taleplerin alınması, Envanterdeki Kayıtlı Ağaçların Güncellenmesi ve Yeni Ağaç Tespit Çalışmalarının Planlanması.   TEKNİK ÖLÇÜM VE ANALİZ Fiziksel ve Görsel Özelliklerin Değerlendirilmesi Harita Konum ve Mülkiyet Bilgilerinin Belirlenmesi Akustik Tomografi ile Görünt ...

ANIT AĞAÇLARIN  BAKIM VE RESTORASYONU

ANIT AĞAÇLARIN BAKIM VE RESTORASYONU

İstanbul genelinde bulunan tarihi ve kültürel mirasımızı taşıyan yaşlı ve anıtsal nitelikteki fiziksel ve biyolojik olarak zarar görmüş ağaçların, çeşitli nedenlerle yaralanmış, çürüme ve kovuk oluşumu meydana gelmiş, korunması gerekli kent ağaçlarının tedavi ve bakımı yapılması işlemidir. Bu işlem ...