• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular siz merak ettiklerinizi sorun biz cevaplayalım ...

Bir ağacı anıt yapan özelliklerin başında fiziksel boyutlar gelmektedir. Özellikle çap ve boy gibi doğrudan göze hitap eden fiziksel özellikler bu konuda en etkin belirleyicidir. Ancak, fiziksel boyutlar yönünden olağanüstü sayılmasa da, yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olmak, ya da yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelmek ve onlara tanıklık etmek de ağaçlara anıtsal nitelik kazandırmaktadır.  Bugün cami, mescit ve türbe avlularında karşılaşılan devasa Çınarlar, Serviler ve Ihlamurlar, hep bu mistik kültürün bizlere armağan ettiği birer doğal mirastır (ASAN ve UZUN 1994).

Siyah Dal Oyucu Böceği (Xylosandrus compactus); sağlıklı ağaçlara saldıran nadir böceklerden en tehlikeli böcek türlerinden biridir. Bu tür polifak (Birçok çeşit besinle beslenen organizmalar) olup birçok meyve ağaçları ve orman bitkisi ile park ve bahçelerdeki süs bitkilerine zarar yapmaktadır. 

Bu zararlı, konukçu ağaçlarda yaklaşık 1 mm çapında delik açıp odun dokusuna (ksilem) girerek galeriler  oluşturmakta. Burada simbiyotik fungusu olan Ambrosiaella spp. Ve Fusarium solani’yi bulaştırmakta ve sonrasında   yumurtalarını bırakmaktadır. Yumurtalardan çıkan larvalar gelişen bu funguslar üzerinde beslenmektedir. İlkbaharda  açılan deliklerden çoğu zaman bitki özsuyu sızdığı gözlenmektedir.

Siyah Dal Oyucu Böceği mevsimsel iklim trendine bağlı olarak yılda en az 4 nesil tamamlar.

Mücadele Yöntemleri;

1-)Mekanik Mücadele; Zaralının arız olduğu dalların budanarak uzaklaştırılması. 

2-)Biyolojik Mücadele; Zararlının tespit ediliği bölgeye tuzaklar kurulması.

3-)Kimyasal Mücadele; Zararlının tespit edilidiği alanda ki tüm konukçu ağaçların kimyasal ilaçlar ile ilaçlama çalışmasının yapılması.

Siyah Dal Oyucu Böceğinin Konukçusu Olduğu Ağaçlar;

Pırnal Meşesi (Quercus ilex)

Hanımeli Çalısı (Lonicera nitida)   

Defne (Laurus nobilis)

Saplı Meşe (Quercus robur

Alıç (Crateagus spp)

Manolya (Magnolia grandiflora)

Kar topu (Viburnum tinus)

Leylandi (Cuprescyparis leylandii)

Erguvan (Cercis siliquastrum)

Keçi Boynuzu (Ceratonia siliqua)

Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus)

Japon Akça Ağacı (Acer japonicum)

Söğüt (Salix spp

Kent içinde yol refüjleri, yol kenarları, alleler, parklar, bahçeler, meydanlar, piknik ve mesire alanları, korular ve tüm yeşil alanlardaki ağaçlar o kentin en önemli görsel unsurlarıdır, kente güzellik veren canlı varlıklardır. Yol ağaçları, trafiği düzenleme, kent sağlığı ve kent peyzajının düzenlenmesindeki işlevleri nedeni ile önemli peyzaj elemanları olarak, kentsel yaşama ortamlarının vazgeçilmez tasarım ögeleridir.

Bugün çevremizde, korularda, köşk ve saray bahçelerinde, mistik ve kutsal mekânlarda vb. sıkça karşılaştığımız devasa çınar, servi, sedir, sakız ve ıhlamur ağaçları geçmişin bizlere armağan ettiği birer doğal mirastır. Çağlar boyunca farklı kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, geçmişi nice asırlara ulaşan bir şehir olan İstanbul’da, asırlardır varlıklarını sürdüren, şiirlere, romanlara ve filmlere konu olmuş bu ağaçların, şehrin tarihini ve kültürünü yansıtmaları nedeniyle korunması, restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yapılarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak bizlerin en önemli görevlerinden birisidir. Anıt Ağaç bakımı kapsamında; 

Ağaçların kovuk, yara yüzeylerinin temizlenmesi,

Böcek ve mantar hastalıklarına karşı ilaçlanması,

Temizlenen yüzeylere koruyucu özelliği olan organik “çam katranı” sürülmesi,

Gerekli durumlarda ağaçlardaki kovuk yüzeylerin kapatılması,

Ağaçların gövde ve dalları üzerindeki pankart, çivi, tel, tabela vb. yabancı cisimlerin kaldırılması,

Ağaç içerisindeki kuru ve kırık dalların alınması işlemleri yapılmaktadır.

Ağaç kovuklarındaki biriken suların boşaltılması,

Kök çevresi toprağının çapalanarak havalandırılması, besin takviyesi yapılarak iyileştirilmesi

Ana gövdelerin kırılmasını önlemek amacıyla desteklenmesi ve bağlanması,

5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu yetki alanı içinde Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunmalarına dair 2863 sayılı kanun çerçevesinde; kültür varlıklarının korunması,  Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarına, orman alanları içindeki anıt ağaçların tespit ve korunmaları görevini Orman ve Su işleri Bakanlığına, yerleşim alanları içindekilerin tespit ve korunmalarını ilgili Belediyelere vermiştir. Tabiat Varlıklarının Korunması için, 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararname ile değişiklik yapılmasına dair 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı kararname ve 2863 sayılı kanun çerçevesinde anıt ağaç tescilleri Tescil görevi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarının yetkisine bırakılmıştır.