• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

KORUMA VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

KORUMA VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yetki alanı içinde, 2863 ve 5226 sayılı Kanunlar kapsamındaki tabiat varlıklarının bulunduğu ve etkilediği alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde bulunan tabiat varlığı olan “Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçların” gelecek kuşaklara erişebilmesi için gerekli olan koruma ve teknik bakım önlemlerini saptayarak ağaç restorasyon ve rehabilitasyon işlemleri yürütülmektedir.

Anıt ağaçların bakım ve restorasyonu; İstanbul genelinde bulunan tarihi ve kültürel mirasımızı taşıyan yaşlı ve anıtsal nitelikteki fiziksel ve biyolojik olarak zarar görmüş ağaçların, çeşitli nedenlerle yaralanmış, çürüme ve kovuk oluşumu meydana gelmiş, korunması gerekli kent ağaçlarının tedavi ve bakımı yapılması işlemidir.

Bu işlem ile İstanbul’da yaşı türü ve bulunduğu tarihsel konumu dolayısıyla değerli, anıtsal veya korunmaya değer özelliklere sahip olan ağaçların tedavi edilerek gelecek nesillere bırakılması hedeflenmektedir. Restorasyon çalışması kullanılan malzeme ve maddelerin tam etki etmesi için (Nisan - Kasım arası) yağışların olmadığı zamanda yapılmaktadır.

Anıt ve Korunmaya Değer Ağaçların bakım ve kontrolleri her yıl düzenli olarak (Anadolu/Avrupa Yakası) Tabiat Varlıklarını Koruma Şeflikleri tarafından yapılmaktadır.

Anıt ağaçlarımızı korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacımız.