• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

ANIT AĞAÇLARDA "Siyah Dal Oyucu Böceği" TESPİTİ VE MÜCADELESİ

ANIT AĞAÇLARDA "Siyah Dal Oyucu Böceği" TESPİTİ VE MÜCADELESİ

Siyah Dal Oyucu Böceği (Xylosandrus compactus); sağlıklı ağaçlara saldıran nadir böceklerden en tehlikeli böcek türlerinden biridir. Bu tür polifak (Birçok çeşit besinle beslenen organizmalar) olup birçok meyve ağaçları ve orman bitkisi ile park ve bahçelerdeki süs bitkilerine zarar yapmaktadır. 

Bu zararlı, konukçu ağaçlarda yaklaşık 1 mm çapında delik açıp odun dokusuna (ksilem) girerek galeriler  oluşturmakta. Burada simbiyotik fungusu olan Ambrosiaella spp. Ve Fusarium solani’yi bulaştırmakta ve sonrasında   yumurtalarını bırakmaktadır. Yumurtalardan çıkan larvalar gelişen bu funguslar üzerinde beslenmektedir. İlkbaharda  açılan deliklerden çoğu zaman bitki özsuyu sızdığı gözlenmektedir.

Siyah Dal Oyucu Böceği mevsimsel iklim trendine bağlı olarak yılda en az 4 nesil tamamlar.

Mücadele Yöntemleri;

1-)Mekanik Mücadele; Zaralının arız olduğu dalların budanarak uzaklaştırılması. 

2-)Biyolojik Mücadele; Zararlının tespit ediliği bölgeye tuzaklar kurulması.

3-)Kimyasal Mücadele; Zararlının tespit edilidiği alanda ki tüm konukçu ağaçların kimyasal ilaçlar ile ilaçlama çalışmasının yapılması.

Siyah Dal Oyucu Böceğinin Konukçusu Olduğu Ağaçlar;

Pırnal Meşesi (Quercus ilex)

Hanımeli Çalısı (Lonicera nitida)   

Defne (Laurus nobilis)

Saplı Meşe (Quercus robur) 

Alıç (Crateagus spp)

Manolya (Magnolia grandiflora)

Kar topu (Viburnum tinus)

Leylandi (Cuprescyparis leylandii)

Erguvan (Cercis siliquastrum)

Keçi Boynuzu (Ceratonia siliqua)

Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus)

Japon Akça Ağacı (Acer japonicum)

Söğüt (Salix spp)