• anitagac.istanbul@ibb.gov.tr

Toros(Lübnan) Sediri - Cedrus libani


Anavatanım Türkiye ve Lübnan’dır. Türkiye’de halk arasında ‘katran ağacı’ olarak adlandırılırım. Türkiye’de, Toros dağları ve daha güneyde Amanos dağları üzerinde yayılış gösteririm. Çamgiller ailesindenim. 40 metre boya ve 3 metre gövde çapına ulaşabilirim. Ortalama 3000 yıl yaşarım. Adımı kozalaklı ağaç anlamına gelen kedrus’tan alırım. Eterik yağlı güzel kokulu odunlarım çok dayanıklıdır. Bu nedenle binaların dış cephelerinde, toprakla temas eden yerlerde, demiryolu traversleri ve gemi yapımında kullanılmaktayım. Dünya Savaşında buharlı trenlerin ocaklarında yakacak odun olarak kullanılmıştır. Böylece, Toroslarda ve Lübnan'daki Sedir ormanları geniş çapta tahrip edilmiştir.